พิธีเข้าประจำหมู่ยุวกาชาด

[29/7/2559]

แนะแนวนักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 6

[28/7/2559]

กิจกรรมวันแม่แห่งชาติ

[11/8/2559]

กิจกรรมแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมระหว่างนักเรียนอเมริกันกับนักเรียนชั้นมัธยมศึกษาตอนปลาย

[05/7/2559]

พิธีจำนำเทียนพรรษา

[15/7/2559]

คณะครูและนักเรียนลงนามถวายพระพร ณ ศาลาสหทัยสมาคม

[29/6/2559]