โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน จัดพิธีไหว้ครู ประจำปีการศึกษา 2561
ในวันที่ 21 มิถุนายน 2561 
ณ  อาคารกิจกรรมโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน