กิจกรรมกีฬาสีประจำปีการศึกษา 2561

          วันที่ 30 พฤศจิกายน 2561

ณ.โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน