เรียนเชิญท่านผู้ปกครองนักเรียนและผู้สนใจ 

 

ร่วมงาน ทัศนศึกษาแผนกอนุบาล และ IEC 

ในวันพฤหัสที่ 14 พฤศจิกายน 2562

ตั้งแต่เวลา 09.00 - 12.00