ขอเชิญร่วมพิธีทำบุญเนื่องในวันคล้ายถึงแก่อนิจกรรม

ท่านผู้หญิง เชิญ พิศลยบุตร  ในวันอังคารที่ 4 กุมภาพันธ์ 2563 ณ อาคารเอนกประสงค์โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน