เลขที่ 1408 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900
โทรศัพท์ : 02-5133210,02-9396655 ,02-9394487
แฟกซ์ : 02-9394488
อีเมล์ : information@svb.ac.th

ติดต่อเจ้าหน้าที่