สมัครโดยตรงที่โรงเรียนพร้อมเอกสารหลักฐานการมอบตัวและกรุณานำนักเรียนมาด้วยในวันสมัคร

หรือติดต่อสอบถามที่เบอร์ 02-513-3210 , 02-939-4487 , 02-513-9504