ด่วน

โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

เปิดรับสมัครครูสอนภาษาจีน 3 อัตรา ครูวิชาภาษาไทยและคนพิการ

คุณสมบัติ    

*จบปริญญาตรีขึ้นไป

     *มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

ครู

คุณสมบัติ

* วุฒิปริญญาตรี วิชาเอกภาษาไทย

* มีความสามารถด้านคอมพิวเตอร์ โปรแกรม MS Word , MS Power Point 

* มีความรู้ภาษาอังกฤษ , จีนจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

 

***พนักงานทั่วไป เฉพาะผู้พิการ***

คุณสมบัติ

*วุฒิ ม.3
* เพศ ชาย หรือ หญิง
* อายุไม่เกิน 40 ปี 
* สัญชาติไทย

    

     สมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

เลขที่ 1408 ถ.พหลโยธิน  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กทม.10900

ในเวลาราชการ  สอบถามเพิ่มเติม 02-513-3210,02-939-6651,02-939-6655