โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

เปิดรับสมัครงานประจำปีการศึกษา 2561

 

ตำแหน่งอาจารย์  

1.อาจารย์คณิตศาสตร์ 2 อันตรา

   2.อาจารย์วิชาภาษาอังกฤษ  3 อัตรา

  3.อาจารย์วิชาวิทยาศาสตร์ 2 อัตรา

   4.อาจารย์ภาษาจีน 2 อัตรา

5.อาจารย์ภาษาไทย 1 อัตรา

6.อาจารย์สังคมศึกษา 1 อัตรา

7. อาจารย์พละศึกษา 2 อัตรา ( ครูสอนว่ายน้ำ )

คุณสมบัติ    

*ชาย - หญิง อายุตั้งแต่ 23 ปีขึ้นไป

*การศึกษาจบปริญญาตรีขึ้นไป

     *มีประสบการณ์และมีใบประกอบวิชาชีพครูจะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

      * มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์

          

        ตำแหน่งพนักงานช่างไฟฟ้า / ประปา

         * จบการศึกษาระดับมัธยมศึกษาปีที่ 3 ขึ้นไป

                          * มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ                           

 

สมัครได้ด้วยตนเองที่โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

เลขที่ 1408 ถ.พหลโยธิน  แขวงจอมพล  เขตจตุจักร กทม.10900

ในเวลาราชการ  สอบถามเพิ่มเติม 02-513-3210,02-939-6651,02-939-6655