อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน วันจันทร์ที่ 26 - วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 งดการเรียนการสอน online 1 สัปดาห์ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนและให้นักเรียนทบทวนบทเรียนแต่ละวิชาใน Virtual School

รายละเอียด :

16/07/2021

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School