อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศกำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

รายละเอียด :

โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

กำหนดเปิดภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไป โรงเรียนจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ Online ทุกระดับชั้น
ทั้งนี้โรงเรียนจะติดตามสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อโคโรนา 2019 ( Covid-19) อย่างต่อเนื่อง
และรอผลอนุมัติการเปิดเรียน Onsite จากกระทรวงศึกษาธิการ ถ้าโรงเรียนสามารถเปิดการเรียนการสอนที่โรงเรียนได้
ทางโรงเรียนจะแจ้งให้ท่านผู้ปกครองทราบล่วงหน้า 7 วัน

 

25/10/2021

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School