อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ประกาศเรื่องค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 / 2564

รายละเอียด :

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 / 2564

ชั้น

โปรแกรม IEC

โปรแกรมสามัญ

อนุบาล 1

-

8,506.75

อนุบาล 2

15,800.00

8,506.75

อนุบาล 3

15,800.00

8,506.75

ประถมศึกษาปีที่ 1

15,800.00

11,921.75

ประถมศึกษาปีที่ 2

15,800.00

11,921.75

ประถมศึกษาปีที่ 3

15,800.00

11,921.75

ประถมศึกษาปีที่ 4

16,000.00

11,121.75

ประถมศึกษาปีที่ 5

16,000.00

11,121.75

ประถมศึกษาปีที่ 6

16,000.00

11,121.75

มัธยมศึกษาปีที่ 1

20,000.00

12,831.25

มัธยมศึกษาปีที่ 2

20,000.00

12,831.25

มัธยมศึกษาปีที่ 3

20,000.00

12,831.25

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 วิทย์

-

13,466.25

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ศิลป์

-

13,266.25

มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จีน

-

14,866.25

 

ท่านผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 2 ได้ตั้งแต่บัดนี้ เพื่อให้การบริหารจัดการด้านต่างๆของโรงเรียนดำเนินต่อไปได้โดยชำระได้ทั้งเงินสด หรือ  โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาบิ๊กซีลาดพร้าว2 เลขที่บัญชี 800-4-37747-0 ชื่อบัญชี โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
และส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่
Line : SVB2495

29/10/2021

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School