อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ขอแก้ไขประกาศของโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ฉบับที่ ว.22/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564

รายละเอียด :

ประกาศ โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
ขอแก้ไขประกาศของโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ฉบับที่  ว.22/2564  ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน  2564
1. ขอยกเลิกประกาศข้อ 2.2  เนื่องจากเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ ATK  ไม่สามารถดำเนินการตามที่โรงเรียนร้องขอได้  เพราะเจ้าหน้าที่ชุดตรวจ ATK ไม่เพียงพอที่จะออกให้บริการนอกพื้นที่ 
2. ผู้ปกครองสามารถขอรับชุดตรวจ ATK ได้ฟรีที่โรงเรียนคนละ 1 ชุด ที่ห้องธุรการในวันเสาร์  ที่ 6  และ วันอาทิตย์ ที่ 7  พฤศจิกายน  2564  เวลา  08.30 น. – 15.00 น.  โดยนำบัตรนักเรียน / บัตรประชาชนของนักเรียน มาด้วย (ถ้ามี)  
ทางโรงเรียนจึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและขออภัยผู้ปกครองเป็นอย่างสูง มา  ณ  โอกาสนี้ด้วย

 

 

05/11/2021

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School