อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนเปิดเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3 ทั้งนักเรียนเก่าและนักเรียนสมัครใหม่

รายละเอียด :

โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนเปิดเรียนเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนเตรียมอนุบาลถึงอนุบาล 3 ทั้งนักเรียนเก่าและนักเรียนสมัครใหม่

ขอเชิญผู้ปกครองส่งบุตรหลานของท่านเข้าเรียนเตรียมความพร้อมชั้นเตรียมอนุบาล ถึง อนุบาล3 แบบ on site

ตั้งแต่วันจันทร์ที่ 2 - วันพฤหัสบดีที่12 พฤษภาคม 2565ในเวลา 9.00 น. - 11.00 น. เว้นวันหยุดเสาร์ - อาทิตย์และวันหยุดนักขัตฤกษ์

โรงเรียนมีอาหารว่างและนมบริการให้กับนักเรียนโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายใดๆ ทั้งสิ้น

ท่านสามารถส่งบุตรหลานของท่านได้ตั้งแต่เวลา 8.00 น. และรับกลับในเวลา 11.00 น.

สำรองที่เรียนและสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่เบอร์

089-880-8609 (ครูมนัสวีร์ ทวีกิจการ)

085-336-2712 (ครูนฤมล วงษ์อุดม)

02-513-3210 (ธุรการ)

***โรงเรียนเปิดเรียนปกติในวันที่ 17 พฤษภาคม 2565***

25/04/2022

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School