วันและเวลาจำหน่ายหนังสือประจำปีการศึกษา 2562

- อ.1-ป.3 วันที่ 1-2 พฤษภาคม 2562

- ป.4-ป.6 วันที่ 3-4 พฤษภาคม 2562

- ม.1-ม.6 วันที่ 4 พฤษภาคม 2562