ประกาศ โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
เรื่อง การประกาศผลสอบ ประจำปีการศึกษา 2562 
นักเรียนชั้น ป.6 ม.3 และ ม.6 รับสมุดพกวันที่ 31 มีนาคม 2563
ที่ครูประจำชั้น เวลา 8.00 - 12.00 น.
ส่วนชั้นอื่นๆ รับสมุดพกในวันเปิดภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2563