ขอเชิญประชุมผู้ปกครองประจำปีการศึกษา 2563

ในวันเสาร์ที่ 8 สิงหาคม 2563

             ณ ห้องประชุม 1 โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน 

คลิกข้างล่างเพื่ออ่านกำหนดการ