โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ สามารถสมัครเรียน Online ได้แล้ว >> คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียนออนไลน์
ประกาศโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน วันจันทร์ที่ 26 - วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม 2564 งดการเรียนการสอน online 1 สัปดาห์ เพื่อผ่อนคลายความตึงเครียดจากการเรียนและให้นักเรียนทบทวนบทเรียนแต่ละวิชาใน Virtual School
รายงานการประเมินตนเองของสถานศึกษา ( Self-Assesment Report : SAR ) ปีการศึกษา 2563
โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนขอแสดงความยินดีกับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่6ปีการศึกษา2563ทุกคนที่ได้เข้าศึกษาต่อในระดับอุดมศึกษามหาวิทยาลัยภาครัฐและเอกชน
แนวทางการวัดประเมินผล เพื่อเก็บคะแนนกลางภาค ภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2564
มาตรการแนวปฏิบัติของสถานศึกษา เพื่อดำเนินการเปิดภาคเรียนที่ 1/2564 ของ ศบค.ศธ.
แนะนำโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

 

 


Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School