โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน เปิดรับสมัครนักเรียนใหม่ สามารถสมัครเรียน Online ได้แล้ว >> คลิกที่นี่เพื่อสมัครเรียนออนไลน์

ประกาศเรื่องการหยุดเรียน
เรื่อง การจัดการเรียนสอนและการวัดประเมินผล ภาคเรียนที่ 2 ปีการศึกษา 2564
ขอแก้ไขประกาศของโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน ฉบับที่ ว.22/2564 ประกาศเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2564
มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ( Covid-19)
ประกาศเรื่องการจัดการเรียนการสอนภาคเรียนที่ 2 /2564
แนะนำโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน

 

 


Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School