กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาภาษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ ห้องประชุม 1  โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 08.30 น. - 15.30 น.
กำหนดการทำบุญตักบาตร วันคล้ายวันถึงแก่อนิจกรรมครบรอบ 30 ปี ท่านผู้หญิงเชิญ พิศลยบุตร