อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนเปิดรับสมัครนักเรียนปีการศึกษา 2564

รายละเอียด :

ประกาศ

โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน เปิดรับสมัครนักเรียน ระดับชั้นอนุบาล1 - ระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 6

สมัครได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป ติดต่อขอรายละเอียดของหลักสูตรได้ที่โรงเรียน

ตั้งแต่เวลา 7.30 น.-17.00 น. ไม่เว้นวันหยุดราชการ

โทรศัพท์ 02-513- 3210 หรือ 02-939-4487 โทรสาร 02-939-448

10/04/2021

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School