อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเตรียมความพร้อม

รายละเอียด :

โครงการห้องเรียนอัจฉริยะเตรียมความพร้อม

ห้องเรียนอัจฉริยะเตรียมความพร้อมสำหรับนักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่4-6 ซึ่งมีโครงการดังนี้

1.โครงการห้องเรียนเตรียมวิศวะ-สถาปัตย์

2.โครงการห้องเรียนเตรียมนิเทศ - อักษร - บัญชี

3.โครงการห้องเรียนเตรียมแพทย์

10/04/2021

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School