อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ค่าธรรมเนียนมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 ปีการศึกษา 2565

รายละเอียด :

ค่าธรรมเนียมการศึกษาภาคเรียนที่ 1 / 2565

ชั้น

โปรแกรม IEC

โปรแกรมสามัญ

นักเรียนใหม่

เตรียมอนุบาล

-

17,000

17,000

อนุบาล 1

-

14,056.75

14,056.75

อนุบาล 2

20,000

12,706.75

14,056.75

อนุบาล 3

20,000

12,706.75

14,056.75

ประถมศึกษาปีที่ 1

20,000

-

-

ประถมศึกษาปีที่ 2

20,000

14,921.75

15,571.75

ประถมศึกษาปีที่ 3

20,000

14,921.75

15,571.75

ประถมศึกษาปีที่ 4

21,000

11,921.75

12,571.75

ประถมศึกษาปีที่ 5

21,000

11,921.75

12,571.75

ประถมศึกษาปีที่ 6

21,000

11,921.75

12,571.75

มัธยมศึกษาปีที่ 1

22,000

-

-

มัธยมศึกษาปีที่ 2

22,000

13,631.25

14,281.25

มัธยมศึกษาปีที่ 3

22,000

13,631.25

14,281.25

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 วิทย์

-

14,666.25

15,316.25

มัธยมศึกษาปีที่ 4 - 6 ศิลป์

-

14,466.25

15,116.25

มัธยมศึกษาปีที่ 4 – 6 จีน

-

16,066.25

16,716.25

ท่านผู้ปกครองสามารถชำระค่าธรรมเนียมการศึกษา
ได้โดยชำระได้ทั้งเงินสด หรือ  โอนผ่านบัญชีธนาคารกรุงศรีอยุธยา
สาขาบิ๊กซีลาดพร้าว2 เลขที่บัญชี 800-4-37747-0 ชื่อบัญชี โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
และส่งหลักฐานการโอนเงินได้ที่ Line : SVB2495

19/04/2022

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School