อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

ขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาการจราจรบริเวณโรงเรียน

รายละเอียด :

 

เรื่อง  ขอความร่วมมือในการแก้ปัญหาการจราจรบริเวณโรงเรียน

เรียน  ท่านผู้ปกครอง

               เนื่องจากปัญหาการจราจรช่วงเวลาเร่งด่วนบนถนนพหลโยธิน บริเวณหน้าโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน การจราจรติดขัดสะสมอย่างต่อเนื่องจากมหาวิทยาลัยเกษตรศาตร์ ซอยเสนานิคม 1/2 และสี่แยกรัชโยธิน ทางสถานีตำรวจนครบาลพหลโยธินได้ขอความร่วมมือกับโรงเรียนสตรีวรนาถบางเขนในการแก้ปัญหาการจราจรดังกล่าวทางโรงเรียนจึงใคร่ขอความร่วมมือ
ท่านผู้ปกครองทุกท่านให้จอดรถ ส่งนักเรียนบริเวณหน้าโรงเรียน ( ประตู 1 ) ถนนพหลโยธินเท่านั้น สาเหตุที่ไม่สามารถนำรถเข้าไปในโรงเรียนช่วงเช้าได้เพราะโรงเรียนมีมาตรการการป้องกันโคโรนา 2019 (โควิด- 19 )  ( มีการตรวจผล ATK ของนักเรียนทุกระดับชั้น ซึ่งจะทำให้การจราจรภายในโรงเรียนไม่สะดวกและอาจเป็นอันตรายต่อบุตรหลานของท่าน )

               * หมายเหตุ            - นักเรียนเตรียมอนุบาล – อนุบาล 3    เลิกเวลา 14.30 น.

                                             - นักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ถึงระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 3 เลิกเวลา 14.50 น.

                                             - นักเรียนระดับชั้นมัธยมศึกษาที่ 4-6   เลิกเวลา 15.30 น.

ท่านผู้ปกครองสามารถนำรถเข้ามารับนักเรียนภายในบริเวณโรงเรียนได้ตามเวลาดังกล่าว

 

                

 

                                                           

13/05/2022

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School