อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กิจกรรม Interview Test โดย Native English Teacher จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

รายละเอียด :

กิจกรรม Interview Test โดย Native English Teacher

จากวิทยาลัยนานาชาติ มหาวิทยาลัยรังสิต

ซึ่งเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการพัฒนาภาษาสู่สากล ขอความร่วมมือนักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4

และ ประถมศึกษาปีที่ 5 (เฉพาะ IEC)

เข้าร่วมกิจกรรมตามวันและเวลาที่กำหนด

31/01/2023

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School