อ่านข่าวประชาสัมพันธ์ทั้งหมด

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาภาษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ ห้องประชุม 1  โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567  เวลา 08.30 น. - 15.30 น.

รายละเอียด :

กิจกรรมเข้าค่ายภาษาอังกฤษ เพื่อพัฒนาภาษานักเรียนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 ณ ห้องประชุม 1 
โรงเรียนสตรีวรนาถบางเขน
วันเสาร์ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2567 
เวลา 08.30 น. - 15.30 น.

13/02/2024

Copyright © 2020 Satrivoranart Bangkhen School